สยามวิชชาลัย-sv-icon1

การเรียนรู้ เกิดได้ ทุกที่ ทุกเวลา

ม.ปลาย แผน วิทย์-คณิต และ วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เปิดเรียนสมัคร มิถุนายน 2565 เริ่มเรียน ตุลาคม 2565
เร็วๆ นี้
Previous slide
Next slide

เรียนรู้แบบสยามวิชชาลัย 
ด้วย 6 หลักการ

 #01 การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

Nonformal & Informal Education : จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง เรียนเฉพาะวิชาที่สำคัญ เพิ่มโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์

#02 การศึกษาทางไกล

Distance Education : เพิ่มโอกาสในการศึกษาได้มากขึ้น ออกแบบ จัดสรร เวลาเรียนได้ด้วยตนเอง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีเวลาไปค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น

#03 เรียนรู้ผ่านระบบ Online

Online Learning : เรียนผ่านโปรแกรมการเรียนรู้แบบ online เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น มีเวลาทบทวนบทเรียน ได้ความรู้ที่ up to date  

#04 เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

Self-Directed Learning : เริ่มจากแรงจูงใจของผู้เรียน สู่กระบวนการเรียนรู้-ความรับผิดชอบ-การวางแผน-การออกแบบการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย โดยมีผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (อาจารย์ฺที่ปรึกษา) คอยแนะนำอย่างถูกต้อง

#05 เรียนรู้ผ่านโครงงาน

Project Based Learning : เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บูรณาการความรู้จากหลากหลายวิชาและทักษะ นำมาสร้างเป็นผลงาน และเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือทำ 

#06 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Lifelong Learning Skill : ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ทักษะที่จำเป็นการบุคคลทุกช่วงวัย เพื่อให้ปรับตัวได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดี

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Siam Vijjalaya Learning Center

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

การศึกษาทางเลือกสำหรับทุกคน โทร. 02-147 5198

เรียนรู้ผ่านระบบ Online

(Online learning)

จัดการศึกษาทางไกล

(Distance Education)

ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน

(Project Based Learning)

เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

(Self-Directed Learning)

สอบถามเรื่องการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
หรือการสมัครเรียน SCAN เลย

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” -Mahatma Gandhi

“ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
เรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด.” - มหาตมา คานธี

จิลล์

แนะนำศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

จัดเวลาเรียนเองได้ ออกแบบตารางเรียนเองได้ เรียนเวลาไหนก็ได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา การศึกษาไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ที่สำคัญได้วุฒิรับรอง สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือ นำวุฒิไปสมัครงานก็ได้

แนะนำแผนการเรียน

การศึกษาที่ยืดหยุ่น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น แผนการเรียนเราตั้งต้นไว้ให้ทุกคนสามารถเรียนได้ และทุกอาชีพที่อยากเป็นเรียนด้วยแผนการเรียนของเราได้

สยันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

5/5
update ล่าสุด

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จิลล์ พรมดี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเปิดพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6 ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนวทางการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่สถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพเพื่อเด็กและเยาวชน (DJOP MINI

Read More »

สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

Read More »

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ สมาคมโรงเรียนบริบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ สมาคมโรงเรียนบริบาล

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาไทย อ.ปุณ และ วิชาสังคมศึกษา อ.โหน่ง

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ของศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ศูนย์การเรียนมารีอา และศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน

Read More »