เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้ฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานของผู้เรียน อ.จิลล์ และอ.อ๋อม เข้าร่วมพูดคุยและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน