วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สอบนำเสนอโครงงานทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำอาหาร “รอฟครัวระเบิด” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน