วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “ประโยชน์จากน้ำมันโกโก้” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน