วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN น้องอูโน่ โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และ ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน
#โครงการcan #ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย #สยามวิชชาลัย #นนทบุรี #เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ #เด็กพิเศษ