วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สอบนำเสนอโครงงาน โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร อ.ทาวน์ สาระวารี ดำรงค์เกียรติ และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน