วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “Just dare to say” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร อ.แพว พันธุมาส เทียนทอง และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน