วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “การทำครีเอเตอร์วีดีโอเกมส์ Rofter Gamer” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน