เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาแห่งชาติ ในหัวข้อ สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ณ โรงเเรมรอยัล พลา คลิฟ บีช จังหวัดระยอง