24 พฤศจิกายน 2565

17.05-18.00น.

รับฟังการพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” นำโดย ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และจิตวิทยาแนะแนว หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ CAN อ.ภูมิ ธนวัฒน์ ธรรมโชติ อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และนายกสมาคมฯ

📌เวที Upskill & Reskill

📌งาน Thailand life long learning thailand expo 2022

Hall8 อิมแพค เมืองทองธานี