🔊📣สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ

✌️“เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด” ✌️

/ Ways to Success a Job Interview

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเตรียมในทุกด้านเพื่อพร้อมสู่การสมัครงาน

💁‍♀️*พี่แนท : Telent Acquisition specialist / JLL Thailand

💁*พี่ปลาย : Pofessional Make Up Artist & Style Consultant

💁‍♂️*พี่กั๋ม : Section Manager / Toyota Leasing Thailand

👩‍💻*พี่น้ำหอม : Graphic Designer / Aydia Creation 2015

📍📍ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00น. ช่องทาง Zoom

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัดที่ 80 คน

🎈ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online

🎈ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทางhttps://forms.gle/Vx3jmnfgpswL9JtXA