วันที่ 3 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ “เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด / Ways to Success a Job Interview” เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวในการสมัครงาน คำถามในการสัมภาษณ์ การจัดทำResume/CV อย่างไรให้ถูกต้อง และการแต่งกายในวันสัมภาษณ์งาน

วิทยากร คุณผุสดี เทียมหงษ์ : Telent Acquisition specialist / JLL Thailand

คุณปัณณวัชร์ ทวีภิรมย์โภคิน : Professional Make Up Artist & Style Consultant

คุณปรีชา มาลัยกุล : Section Manager / Toyota Leasing Thailand

คุณวรรณิศา โยมญาติ : Graphic Designer / Aydia Creation 2015 ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเตรียมในทุกด้านเพื่อพร้อมสู่การสมัครงาน ผ่านช่องทาง Zoom