ซีเค นายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ร่วมแข่งขันนวัตกรรม โครงการ. International Creativity & Innovation Award (ICIA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัลเหรีญเงิน (The Silver Award) และ รางวัลพิเศษ สาขา The best impact for life จากการนำเสนอ ผลงานที่ชื่อว่า “The incredible Floodproof House”

ศูนย์การเรียนขอชื่นชมความสามารถ ความตั้งใจ และขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน