วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย พบครูที่ปรึกษา Consult Project รายงานความคืบหน้า Project – อ.จิลล์ และ App for Creative หัวข้อการทำ E-book ขั้นพื้นฐาน – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom