เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย พบครูที่ปรึกษา Consult Project รายงานความคืบหน้า Project – อ.อ๋อม และเรียนเสริมLife&Future Skill App for Creative หัวข้อ สร้าง E-BOOK ได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม CANVA – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom