วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เรียนเสริมWork Skill เรื่องค้นหาตัวตน..รู้จักตัวเองผ่านลายนิ้วมือ – ครูตู่ และครูปิ๊บ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom