สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ Melody Like

จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Music For All 2023 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่วงดนตรีจากโรงเรียน สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์ , โรงเรียนนานาชาติ คินเคต กรุงเทพ , โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา และโรงเรียนแสงหิรัญ

ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo

Hall8 Impact Arena เมืองทองธานี