พบกับกิจกรรมของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 Hall8 อิมแพค เมืองทองธานี

🎨ATR FROM US (WE ARE SPECIAL ARTISTS)🎨

23-25 พฤศจิกายน 2565

การจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ร่วมกับคุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ WISHULADA Social Activist Artist

📌บริเวณหน้า Hall8 อิมแพค เมืองทองธานี

🎷MUSIC FOR ALL🎷

23 พฤศจิกายน 2565 17.30-18.30น.

การแสดงดนตรีจาก Music Arcadia School นำโดย ครูสอ ฐานันดร ชูประกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีในการกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ และน้องๆ นักดนตรี

📌เวที Main stage zone activity

❤️“ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ❤️

24 พฤศจิกายน 2565 17.05-18.00น.

รับฟังการพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” นำโดย ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และจิตวิทยาแนะแนว หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ CAN อ.ภูมิ ธนวัฒน์ ธรรมโชติ อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และนายกสมาคมฯ

📌เวที Upskill & Reskill