วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพบครูที่ปรึกษา โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี ร่วมพูดคุยและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียนผ่านช่องทาง Zoom