วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพบครูที่ปรึกษา โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.หม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี ร่วมพูดคุยและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียนผ่านช่องทาง Zoom