สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย จิลล์ พรมดี และ ภัสจณา งามทิพากร เข้าพบคุณศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ตึกอำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือสู่ความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสบกับผู้เรียนในสถานพินิจ

สถานพินิจนนทบุรี

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต