เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือก ทางรอด นวัตกรรมการศึกษาไทยในงาน “DCK Talk” ครั้งที่ 1 : สถานศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ทางเลือก-ทางรอด มุ่งสู่เป้าหมายที่แตกต่าง โดย ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่