เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2567 อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย จัดกิจกรรมบูธศูนย์การเรียนฯ และเข้าร่วมกิจกรรม “เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา” รับฟังเสวนา และร่วมแลกเปลี่ยนตั้งคำถาม จากหลากหลายคนที่มาร่วมริเริ่มเคลื่อนรถโรงเรียนคันนี้ออกไปถึงเด็ก ๆ เพื่อปลดล็อกความเชื่อที่ว่าการศึกษามีเพียงไม่กี่รูปแบบ และยังไม่ตอบโจทย์ชีวิต ณ โดมลานกีฬาของชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6