เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม HACK Thailand2575 ออกแบบนโยบายด้านการศึกษาในหัวข้อนวัตกรรมใหม่คนไทย 3 ภาษา นโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรปรับตาม ณ สำนักข่าวไทยพีบีเอส