วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนโครงการ CAN โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร และครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย