ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนโครงการ CAN เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร และครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย น้องๆผู้เรียนร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มอบรอยยิ้มให้ผู้ปกครองและอาจารย์ศูนย์ฯ

โครงการCAN
ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย