วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำ ชี้แจงการเรียนแต่ละแผนการเรียน อธิบายวิธีใช้งานระบบของผู้เรียนและเอกสารประกอบการเรียน ในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *