ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี