วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตัวแทนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้เข้าร่วมประชุมในกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน โดยมี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และศูนย์การเรียน cyf ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มโครงการคลองเตยดีจัง” ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการของ”ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสับสนุน แก่ “กลุ่มคลองเตยดีจัง” ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียนสำหรับรองรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่คลองเตย

#ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

#ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซาเซ้าท์เทิร์น

#ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโกปทุมธานี

#ศูนย์การเรียนเดวิดคอลลินส์
#ศูนย์การเรียนCYF

#คลองเตยดีจัง

Facebook ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย