วันที่ 16 สิงหาคม 2565 9.00-11.00 น. ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ในนามสมาคมฯ นำโดย นายกสมาคมฯ จิลล์ พรมดี และคณะกรรมการ ได้แก่ ภัสจณา งามทิพากร ศุภรดา จึงสำราญ และ ชวดล ชัยวรวัช ได้เข้าร่วมประชุมกับ นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และนางสาวกุญญ์นภัส วงศ์ษา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่องความคืบหน้าการเริ่มจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้แก่ผู้เรียนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมประชุมหารือพร้อมกับ วิทิต​ เติม​ผลบุญ และพิมพ์ชนก จอมมงคล จากศูนย์การเรียน CYF