วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะกรรมการสมาคมฯ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พันจ่าตรีธานี แสงสง่า ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ และได้เข้าพบผู้ที่สนใจกลับสู่ระบบการศึกษาในศูนย์ฝึก แนะนำวิธีการเตรียมตัว และการเรียน