เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ของศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ศูนย์การเรียนมารีอา และศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน พิธีมอบวุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมตอนปลาย ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น