ภาพบรรยากาศจากงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมชมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของทางสมาคมฯ และบูธศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยของเราค่ะ

#cwlll#สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต