🚩ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
เปิดรับสมัครผู้เรียน🚩 ม.1 ถึง ม.6 ปีการศึกษา 2/2566
.
รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
✔️เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
✔️จัดการศึกษาแบบทางไกล
✔️ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน
✔️เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง
.
✔️✔️สามารถเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนประสบการณ์✔️✔️
.
❤️คุณสมบัติผู้เรียน
✔️ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้
✔️ผู้ที่มีความต้องการจะเข้าเรียนในรูปแบบศูนย์การเรียน
.
✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
✅️แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ
.
✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
✅แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ
✅แผนการเรียน : วิทย์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ
✅แผนการเรียน : วิทย์ – คณิต
.
🙂ติดต่อสอบถามได้ทาง Inbox Facebook ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
>โทรสอบถาม 089-382-5235 , 02-147-5198
ข้อมูลเพิ่มเติม https://sv.ac.th
.
#สยามวิชชาลัย #โรงเรียนทางเลือก #เรียนทางไกล #สมัครเรียนมัธยม