ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เปิดรับสมัครผู้เรียน ม.1 ถึง ม.6 ปีการศึกษา 🚩2566

เริ่มเรียน 🚩พฤษภาคม 2566

รับสมัครถึง🚩วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ปฐมนิเทศ 🚩วันที่ 10 และ 14 พฤษภาคม 2566

.

รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

✔️เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

✔️จัดการศึกษาแบบทางไกล

✔️ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน

✔️เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

.

✔️✔️สามารถเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนประสบการณ์✔️✔️

.

❤️คุณสมบัติผู้เรียน

✔️ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้

✔️ผู้ที่มีความต้องการจะเข้าเรียนในรูปแบบศูนย์การเรียน

.

✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

✅️แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ

.

✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

✅แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ

✅แผนการเรียน : วิทย์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ

✅แผนการเรียน : วิทย์ – คณิต

.

🙂ติดต่อสอบถามได้ทาง Inbox Facebook ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

>โทรสอบถาม 089-382-5235 , 02-147-5198

ข้อมูลเพิ่มเติม https://sv.ac.th

.

#สยามวิชชาลัย#โรงเรียนทางเลือก#เรียนทางไกล#การศึกษาทางไกล#การศึกษานอกระบบ#การศึกษาทางเลือก#มัธยม#มัธยมศึกษา#การศึกษาตลอดชีวิต#วุฒิรับรอง#ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย#สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต#ปากเกร็ด#นนทบุรี#บางบัวทอง#แคราย#เมืองทองธานี#ติวานนท์#โครงงาน#ศูนย์การเรียน#มาตรา12#เรียนรู้ตลอดชีวิต#การศึกษาขั้นพื้นฐาน#เรียนออนไลน์