ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เปิดรับสมัครผู้เรียน ม.1 ถึง ม.6 ปีการศึกษา 🚩2567

เริ่มเรียน 🚩พฤษภาคม 2567

รับสมัครถึง🚩วันที่ 30 เมษายน 2567

ปฐมนิเทศ 🚩วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

.

รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

✔️เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

✔️จัดการศึกษาแบบทางไกล

✔️ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน

✔️เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

.

✔️✔️สามารถเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนประสบการณ์✔️✔️

.

❤️คุณสมบัติผู้เรียน

✔️ผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้

✔️ผู้ที่มีความต้องการจะเข้าเรียนในรูปแบบศูนย์การเรียน

.

✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

✅️แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ

.

✴️ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

✅แผนการเรียน : สังคม – ภูมิปัญญาอาชีพ

✅แผนการเรียน : วิทย์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ

✅แผนการเรียน : วิทย์ – คณิต

.

🙂ติดต่อสอบถามได้ทาง Inbox Facebook ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

>โทรสอบถาม 089-382-5235 , 02-147-5198