วันที่ 6 สิงหาคม 2565 อ.จิลล์ พรมดี และอ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop “สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่…ในห้องเรียน” วิทยากร คุณจุมพฏ ศรียะพันธ์ จาก CoderDojo Thailand มาร่วมแบ่งปันไอเดีย สอนโค้ดดิ้งอย่างไรให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ คุณอรุณี อธิภาพงศ์ จาก Ari Around มาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักสร้างสรรค์ใน ‘ย่านอารีย์ – ประดิพัทธ์’ เพื่อต่อยอดแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้จริง และคุณวันใหม่ นิยม จาก ‘ธนบุรี มี คลอง’ และ ‘3C Project’ ที่มาบอกเล่าว่าการเรียนรู้นอกกรอบเริ่มต้นได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ณ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล