วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดยอ.จิลล์ อ.ชี่ อ.ตะโก้ และ คุณฟ้า จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Healing Healใจ ให้กับน้องๆปี3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร