🔵สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

✨️ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ
“สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva (Canva for Presentation 101)”

โดยวิทยากร
อ.โฮป : อ.วิญญู ศิริพัฒนานนท์

✨️ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00น. ช่องทาง Zoom

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

✨️ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online
ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง https://forms.gle/ujdToeUcoTBsyNw59