วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอนวิธีการเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม LMS ให้แก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน โดยมี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom