เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ทีมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 เข้าพบคุณจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต – CW&LLLและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และคุณภัสจณา งามทิพากร รองผู้อำนวยการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรม