วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. คณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ร่วมหารือข้อกำหนดการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกณฑ์การรับผู้เรียน สิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ประชาชนจะมีทางเลือกในการเลือกศึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ