🌏📢สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online
ในหัวข้อ”วัสดุแต่งสวนขั้นพื้นฐาน ฉบับจัดสวนด้วยตนเอง”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่งสวน
คุณเปา นิธิ ปลูกวงศ์พานิช

🚩ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00น.
ช่องทาง Zoomอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดที่ 50 คน

✅ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online
🔶ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง https://forms.gle/GcjKasRmECAgUPgMA