🔵สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

✨️ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ

*”เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”*

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.นก ภญ.ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริญ

✨️ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00น. ช่องทาง Zoom

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัดที่ 80 คน

✨️ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online

ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง https://forms.gle/KBqYdKABQVXc8Brm6