วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบเก็บตกการสอบของผู้เรียน โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบและร่วมประเมินผล