วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 อ.จิลล์ ครูหม่ำ ครูชี่ และครูอ๋อม ชวนผู้เรียนสยามวิชชาลัย และน้องๆโครงการ CAN เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย อาทิ ฐานธรรมชาติเพื่อชีวิต ฐานสีสันมัดย้อม ฐานเมล็ดพันธุ์สร้างศิลป์ โดยคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยลำตะคอง และฐานกิจกรรมวาดเส้น แต่งสี วิทยากรโดย อ.เทพ ชัยพิพัฒน์ เด็กๆศูนย์การเรียน ได้รับความสนุกสนาน และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆ