วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 9/65 ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “How to Solve a Rubik’s Cube? จะแก้รูบิคได้อย่างไร? ” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน

ผลงานผู้เรียน : https://www.youtube.com/watch?v=zvOJLN_A0Xs