วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “กีฬาฟุตบอล” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน