อบรม online ในหัวข้อ”เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

การอบรม online หัวข้อ”เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ” ในวันที่ 14 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ธ.ค. 65

นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3