วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ทีมอาจารย์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย อ.จิลล์ (จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (ภัสจณา งามทิพากร) เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี อ.กุ้ง (วันวิสาข์ อุบลสุวรรณ) โดยฝั่งทางศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้แนะนำสถานศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนะนำวิธีการเรียนของศูนย์การเรียน เพื่อหารือสู่ความร่วมมือทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนของทั้ง 2 สถานศึกษา ให้สามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมกับแต่ละผู้เรียน

โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบการทำงานของโรงพยาบาลได้อย่างเต็มตัว มีงานรองรับ เพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างดี

ผู้เรียนที่สนใจเรียนมัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยควบคู่การเรียน NA และ PN ของโรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Bangkok NA

อ.จิลล์ พรมดี อ.วันวิสาข์ อุบลสุวรรณ และ อ.ภัสจณา งามทิพากร

โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย